Project Detail

Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací

Name: Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací
Researchers: Maršálková Eliška (member in research team)
Zezulka Štěpán
Maršálek Blahoslav
Provider: GAČR
Number: GA16-18316S

Back to List