Okruh Pimpinella saxifraga jako modelová skupina pro studium populační struktury a cytotypové diferenciace u víceploidních druhů

Název: Okruh Pimpinella saxifraga jako modelová skupina pro studium populační struktury a cytotypové diferenciace u víceploidních druhů
Řešitelé: Suda Jan (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: GAUK,
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2006

Zpět na seznam