Project Detail

Okruh Pimpinella saxifraga jako modelová skupina pro studium populační struktury a cytotypové diferenciace u víceploidních druhů

Name: Okruh Pimpinella saxifraga jako modelová skupina pro studium populační struktury a cytotypové diferenciace u víceploidních druhů
Researchers: Suda Jan (head – principal researcher)
Provider: GAUK,
Realization from: 2005
Realization to: 2006

Back to List