Vliv invazí na společenstva - mezikontinentální biogeografické srovnání vlivu dominantních druhů v jejich původním a invadovaném areálu

Název: Vliv invazí na společenstva - mezikontinentální biogeografické srovnání vlivu dominantních druhů v jejich původním a invadovaném areálu
Řešitelé: Štajerová Kateřina (řešitel)
Nožková Barbora (řešitel)
Kohout Petr (řešitel)
Hejda Martin (řešitel)
Pyšek Petr (řešitel)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: GAP505/11/1112
Řešeno od: 2011
Řešeno do: 2015
Shrnutí: Projekt je zaměřen na srovnání vlivu dominantního druhu na diversitu ostatních druhů v původním a invadovaném areálu dominanty. S využitím srovnávacích metod i terénního experimentu srovnáváme i) schopnost druhů koexistovat s dominantou v jejím původním a invadovaném areálu, ii) obnovu společenstva po odstranění dominanty v jejím původním a invadovaném areálu a iii) vliv původní resp. invazní dominanty na diverzitu a složení mykorhizních symbiontů. Tyto hypotézy testujeme na souboru vybraných druhů původních v Eurasii a invazních v severní Americe a naopak, tj. původních v severní Americe a invazních v Eurasii. Proto jsou také plochy pro srovnávací studii i pro terénní experiment umístěny ve střední Evropě a v severní Americe.

Zpět na seznam