Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex

Název: Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex
Řešitelé: Mandák Bohumil (řešitel)
Pyšek Petr (řešitel)
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Číslo: GA206/99/D083
Řešeno od: 1999
Řešeno do: 2002
Shrnutí: Grantový projekt byl zaměřen na srovnávací populační studie invazních a neinvazních druhů. Zatímco za úspěchem A. sagittata stojí spíše velmi komplikovaná klíční ekologie v kombinaci s reprodukčním úsilím, v případě A. tatarica je to zejména kombinace schopnosti přežívat v půdě v případě zničení celých populací v kombinaci se schopností růst za specifických stresujících podmínek a být v rámci nich kompetičně velmi silná.

Zpět na seznam