Project Detail

Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex

Name: Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex
Researchers: Mandák Bohumil (researcher)
Pyšek Petr (researcher)
Provider: Grantová agentura ČR
Number: GA206/99/D083
Realization from: 1999
Realization to: 2002
Summary: Grantový projekt byl zaměřen na srovnávací populační studie invazních a neinvazních druhů. Zatímco za úspěchem A. sagittata stojí spíše velmi komplikovaná klíční ekologie v kombinaci s reprodukčním úsilím, v případě A. tatarica je to zejména kombinace schopnosti přežívat v půdě v případě zničení celých populací v kombinaci se schopností růst za specifických stresujících podmínek a být v rámci nich kompetičně velmi silná.

Back to List