Taxonomie vybraných polymorfních vláknitých zelených řas z řádů Chaetophorales a Klebsormidiales pomocí polyfazického přístupu.

Název: Taxonomie vybraných polymorfních vláknitých zelených řas z řádů Chaetophorales a Klebsormidiales pomocí polyfazického přístupu.
Řešitelé:
Poskytovatel: GA ČR
Číslo: GA206/09/0697
Řešeno od: 2009
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Cílem našeho projektu je objasnění diverzity a taxonomické pozice polymorfních rodů vodohospodářsky významných zelených řas (Chaetophorales - Chlorophyta; Klebsormidiales - Streptophyta) na rodové a druhové úrovni s použitím kombinovaného, molekulárního, morfologického a ekologického přístupu a speciálních kultivačních metod.

Zpět na seznam