Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
GA23-07533S Proměny evropských nížinných lesů: Jak se sukcese, klimatické změny, exotické organizmy a hospodaření projevují na různých trofických úrovních? 2023 - 2025
Aktivita tropických cyklón, jejich řídící činitelé a vliv na lesní ekosystémy na různých prostorových a časových škálách 2023 - 2023
GA 22-32198S Různorodost květních znaků: definování a testování ekonomického spektra květů 2022 - 2024
GA 22-32198S Různorodost květních znaků: definování a testování ekonomického spektra květů 2022 - 2024
21-18623S Marcescence – common but overlooked. Why do some plants retain their dead biomass and what are the consequences for litter decay and nutrient cycling? 2021 - 2023
GA21-26883S Jak globální oteplování ovlivňuje diverzitu a produktivitu rostlin v Himálajích? Kombinace terénních měření s dálkovým průzkumem Země 2021 - 2023
Jak globální oteplování ovlivňuje diverzitu a produktivitu rostlin v Himálajích? Kombinace terénních měření s dálkovým průzkumem Země 2020 - 2023
20-08900S 2020 - 2022
20-13637S Diverzifikace na nékolika urovnich: zkoumani vlivu inter- a Intra-specifické diferenciace rostlin na koexistenci a fungovani 2020 - 2022
20-05840Y Dlouhodobá variabilita činnosti tropických cyklón a jejich vlivu na lesní ekosystémy napříč východní Asií 2020 - 2022
Záchrana a obnova krajiny 2020 - 2022
20-08900S Obnova druhově bohatých luk: Chybí k pochopení procesů formování společenstev vnitrodruhová variabilita? 2020 - 2022
GA20-08900S Restoration of species rich grasslands: Do we miss intraspecific variability in our understanding to community assembly? 2020 - 2022
20-06065S 2020 - 2022
20-13637S Diverzifikace na nékolika urovnich: zkoumani vlivu inter- a Intra-specifické diferenciace rostlin na koexistenci a fungovani 2020 - 2022
20-13637S Diverzifikace na nékolika urovnich: zkoumani vlivu inter- a Intra-specifické diferenciace rostlin na koexistenci a fungovani 2020 - 2022
20-13637S Diverzifikace na nékolika urovnich: zkoumani vlivu inter- a Intra-specifické diferenciace rostlin na koexistenci a fungovani 2020 - 2022
LTAUSA18007 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních a semiaridních ekosystémech Spojených států 2019 - 2022
LTAUSA19137 Velkoplošná rekonstrukce dlouhodobých změn činnosti hurikánů a jejich dopadu na lesní ekosystémy v USA 2019 - 2022
Růstové strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám 2019 - 2021