Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand) 2021 - 2026
Akademická Prémie - Podzemní orgány rostlin 2021 - 2026
PPK-640a/31/21-2023, 307205 Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2021 - 2021
304100 Pokusná zahrada Třeboň 2021 - 2021
Příčiny úpadku a systém účinné obnovy prioritních typů stanovišť subalpínských trávníků (SUTR) 2021 - 2023
Plant-soil feedback and plant traits as drivers of short- and long-term plant community processes 2021 - 2023
SS03010279 Optimalizace managementu dolního úseku Labe s ohledem na přítomnost biotopu 3270 a zlepšení hydromorfologického stavu na základě mezioborové studie 2021 - 2023
SS70010001 Zhodnocenı́ vlivu biologických invazı́ a změny klimatu na distribuci druhů v chladném prostředı́ ASICS 2021 - 2024
SS02030018 Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand) 2021 - 2026
PPK-640a/31/21-2023, 307205 Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2021 - 2023
SS02030018 Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand) 2021 - 2026
Využití tradičních znalostí k zastavení ztráty biologické rozmanitosti v lesích 2021 - 2024
BugNet
Tvorba hadcových biotopů 2021 - 2023
Analýza stavu a návrh strategie omezování vlivu invazních a expanzních druhů rostlin na příkladu oblasti Pece pod Sněžkou a Velké a Malé Úpy. 2021 - 2022
407206 CHKO Slavkovský les číslo v IBISu) Algologický a paleoekologický průzkum na vybraných lokalitách v CHKO Slavkovský les 2021 - 2022
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2021 - 2021
Obnova hadcových borů a perialpidksých borů 2021 - 2024
SS02030018 Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand) 2021 - 2026
FW03010400 Bioaktivní látky z organicky produkovaných tradičních českých léčivek a plodin a vývoj nano-enkapsulovaných forem pro použití v dermatologii, kosmetice a posílení obranyschopnosti organismu 2021 - 2024