Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Vliv ekologických faktorů na genetickou strukturu mladého agamického komplexu: Hieracium subg. Pilosella. 2002 - 2006
Cosmopolitan plant genera from Juncaceae family: Molecular study of Juncus 2002 - 2003
Vliv ekologických faktorů na genetickou strukturu mladého agamického komplexu: Hieracium subg. Pilosella. 2002 - 2006
Taxonomic study of Taraxacum (Asteraceae) in Central Asia: sections related to the sect. Leucantha 2002 - 2004
Vliv heterokarpie, klíčení a semenné banky na genetickou diverzitu druhu Atriplex sagittata 2002 - 2005
Vliv heterokarpie, klíčení a semenné banky na genetickou diverzitu druhu Atriplex sagittata 2002 - 2005
GA206/02/0355 Evolution of cosmopolitan genera: A molecular study of Luzula and Juncus 2002 - 2004
GA206/02/0582 Evoluce v hybridogenní populaci rodu Tragopogon: liší se česká populace od populací v USA? 2002 - 2004
GA206/02/0582 Evoluce v hybridogenní populaci rodu Tragopogon: liší se česká populace od populací v USA? 2002 - 2004
Vliv heterokarpie, klíčení a semenné banky na genetickou diverzitu druhu Atriplex sagittata 2002 - 2005
COBRA 2002 - 2005
Evoluce v hybridogenní populaci rodu Tragopogon: liší se česká populace od populací v USA? 2002 - 2004
GA206/02/0346 Taxonomic study of Taraxacum (Asteraceae) in Central Asia: sections related to the sect. Leucantha 2002 - 2004
Klasifikace kritických syntaxonů xerotermní vegetace České republiky 2002 - 2006
Klasifikace kritických syntaxonů xerotermní vegetace České republiky 2002 - 2006
Klasifikace kritických syntaxonů xerotermní vegetace České republiky 2002 - 2006
Vliv heterokarpie, klíčení a semenné banky na genetickou diverzitu druhu Atriplex sagittata 2002 - 2005
Vztahy mezi dostupností živin, jejich využitím a úspěšnou expanzí dlouhostébelných trav do suchomilných travinných společenstev 2002 - 2004
Centre of Excellence for Environmental Chemistry and Ecotoxicology RECETOX 2002 - 2005
Vliv ekologických faktorů na genetickou strukturu mladého agamického komplexu: Hieracium podrod Pilosella 2002 - 2006