Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
GA206/96/1115 Dynamika vývoje horské krajiny: aktuoekologie a paleoekologie šumavských rašelinišť 1996 - 1998
Projekt Jeseníky
TH04030244 Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zemědělské krajině pomocí alternativních způsobů hospodaření na loukách a pastvinách 01/2019 - 12/2022
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
GAP505/11/0256, GAP504/10/0501 Sukcese vegetace na širších škálách prostředí
COST E38 Woody roots processes
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
GA19-13103S Anatomical and physiological constraints as key factors governing plant vegetative regeneration from roots
COST E38 Woody roots processes
LTAUSA18007 Impacts of climate change and landscape eutrophication on plants and their microbial root communities in the arid and semiarid ecosystems of the United States
GA16-20569S Role mykorhizních a endofytických hub a jejich vzájemná interakce v dekompozici kořenů hostitelských rostlin
GB14-36079G PLADIAS
QJ1320234 Z odpadů surovinami
GA16-18316S Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací
Jednoduché zařízení pro regulovanou kultivaci termofilních organismů.
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost