Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
TH04030244 Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zemědělské krajině pomocí alternativních způsobů hospodaření na loukách a pastvinách 01/2019 - 12/2022
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
GAP505/11/0256, GAP504/10/0501 Sukcese vegetace na širších škálách prostředí
GA16-18316S Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací
Vegetace České republiky: Formalizovaná typizace atd.....
COST E38 Woody roots processes
grant na BF JčU České Budějovice
Jednoduché zařízení pro regulovanou kultivaci termofilních organismů.
LTAUSA18 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin oblasti Krkonošský národní park
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae
COST E38 Woody roots processes
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae
Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích