Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Factors influencing succession on disturbed stands, source of diaspores vs. stands conditions 2002 - 2004
Factors influencing succession on disturbed stands, source of diaspores vs. stands conditions 2002 - 2004
Klasifikace kritických syntaxonů xerotermní vegetace České republiky 2002 - 2006
Centre of Excellence for Environmental Chemistry and Ecotoxicology RECETOX 2002 - 2005
Evoluce v hybridogenní populaci rodu Tragopogon: liší se česká populace od populací v USA? 2002 - 2004
GA206/02/0355 Evolution of cosmopolitan genera: A molecular study of Luzula and Juncus 2002 - 2004
Klasifikace kritických syntaxonů xerotermní vegetace České republiky 2002 - 2006
Genetic diversity in Atriplex sagittata: the role of heterocarpy, seed bank dynamics and germination time 2002 - 2005
Vliv heterokarpie, klíčení a semenné banky na genetickou diverzitu druhu Atriplex sagittata 2002 - 2005
GA206/02/0568 Ecology and palaeoecology of spring wetlands in the western part of Carpathians 2002 - 2004
Vliv ekologických faktorů na genetickou strukturu mladého agamického komplexu: Hieracium subg. Pilosella. 2002 - 2006
Vliv ekologických faktorů na genetickou strukturu mladého agamického komplexu: Hieracium subg. Pilosella. 2002 - 2006
Vliv ekologických faktorů na genetickou strukturu mladého agamického komplexu: Hieracium subg. Pilosella. 2002 - 2006
Conselho Nacional de Pesquisa 2002 - 2006
Subprojekt 4-Paleoekologická geneze vegetačních a klimatických změn v průběhu holocénu v tundrové oblasti Krkonošský národní park. Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry. 2001 - 2004
BioHab – A framework for the co-ordination of Biodiversity and Habitats 2001 - 2005
Příprava návrhu pro hodnocení rizika GMO pro účely zákona o GMO a včetně modelového řešení u vybraných organismů a vytypování rizikových oblastí 2001 - 2002
Příprava návrhu pro hodnocení rizika GMO pro účely zákona o GMO a včetně modelového řešení u vybraných organismů a vytypování rizikových oblastí 2001 - 2002
IAB6005106 Fylogeneze rodů Codinaea, Dictyochaeta, Menispora a příbuzných fialidických dematiových hyfomycetů 2001 - 2003
Příprava návrhu pro hodnocení rizika GMO pro účely zákona o GMO a včetně modelového řešení u vybraných organismů a vytypování rizikových oblastí 2001 - 2002