Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
GA206/09/0547 Mají houby z Ceratostomella komplex a morfologicky podobné askomycety konvergentní původ? 2009 - 2011
GX19-28807X Makroekologie rostlinných invazí: význam stanovišť a globální syntéza (SynHab) 2019 - 2023
19-28807X Makroekologie rostlinných invazí: význam stanovišť a globální syntéza (SynHab) 2019 - 2023
19-28807X Makroekologie rostlinných invazí: význam stanovišť a globální syntéza (SynHab) 2019 - 2023
19-28807X Makroekologie rostlinných invazí: význam stanovišť a globální syntéza (SynHab) 2019 - 2023
19-28807X Makroekologie rostlinných invazí: význam stanovišť a globální syntéza (SynHab) 2019 - 2023
Maloplošné a trvale udržitelné alternativní způsoby obhospodařování luk a lad s ohledem na biodiverzitu flóry a entomofauny. - návrh 2008 - 2012
Mamka to ví nejlépe: efekt matky u Plantago lanceolata a jeho potenciální role při ekologickém rozrůznění přírodních populací 2010 - 2012
Management akátových porostů v České republice 2009 - 2010
207243 Mapování a sběr terénních (biologických) dat na ploše o rozměrech 20 ha 2023 - 2024
21-18623S Marcescence – common but overlooked. Why do some plants retain their dead biomass and what are the consequences for litter decay and nutrient cycling? 2021 - 2023
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost 2020 - 2024
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost 2020 - 2024
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost 2020 - 2024
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost 2020 - 2024
GA14-21715S Mechanisms of invasive alien plants' impact on bird communities: lessons from selected tree species introduced into the Czech Republic 2014 - 2016