Mamka to ví nejlépe: efekt matky u Plantago lanceolata a jeho potenciální role při ekologickém rozrůznění přírodních populací

Název: Mamka to ví nejlépe: efekt matky u Plantago lanceolata a jeho potenciální role při ekologickém rozrůznění přírodních populací
Řešitelé: Latzel Vít (řešitel)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Řešeno od: 2010
Řešeno do: 2012
Shrnutí: Rostliny často reagují na změny prostředí fenotypickou variabilitou. Tato variabilita jim zajišťuje reprodukční úspěšnost v široké škále přírodních podmínek. Za určitých podmínek může být konkrétně vyjádřený fenotyp mateřské rostliny rozšířen také do jejich potomků. Tento aspekt se nazývá efektem matky. Teoretické práce usuzují, že pokud efekt matky ovlivňuje fenotypické vyjádření vlastností potomků související s jejich reprodukční úspěšností a tyto vlastnosti jsou geneticky založeny a pod přírodním výběrem, může efekt matky ovlivnit evoluci populací a to dokonce i za přítomnosti genetického toku. V navrhovaném projektu bude sledováno zda a jak efekt matky ovlivňuje růstovou a reprodukční úspěšnost a fyziologii potomků v jejich mateřském čí cizím prostředí. Testováno bude také zda efekt matky může přispívat k pozorované dichotomii mezi rozdílnými regeneračními strategiemi rostlin po narušení v rozdílně úživném prostředí. Jako modelový druhy bude použit Plantago lanceolata.

Zpět na seznam