Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Hybridizace v komplexu druhů Triticum aestivum - Elytrigia intermedia - E. repens: příklad možného toku genů plodina – planý příbuzný 2005 - 2007
Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém 2005 - 2007
Monografie rodu taraxacum na úrovni sekce 2005 - 2007
Molekulární fylogeneze a evoluční trendy rodu Hieracium (Asteraceae, Lactuceae) 2005 - 2007
DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 2005 - 2008
Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter 2005 - 2007
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na primární sukcesi rostlin v narušeném ekosystému 2005 - 2006
Delivering alien invasive species inventories for Europe 2005 - 2007
Genotypová a ekologická diverzita cyanobakterií ostrova James Ross, Weddelovo moře, Antarktida. 2005 - 2007
Mechanisms underlying the PAH induced tumor promotion effects (effects on Gap Junctional Intercellular Communication) 2005 - 2006
Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin 2005 - 2007
Paleogenní společenstva rozsivek, cévnatých rostlin, hmyzu a ryb a jejich vývoj ve vulkanickém prostředí Českého středohoří 2005 - 2007
Paleogenní společenstva rozsivek, cévnatých rostlin, hmyzu a ryb a jejich vývoj ve vulkanickém prostředí Českého středohoří 2005 - 2007
Monitoring horských rašelinišť Jizerských hor 2005 - 2005
Monografie rodu taraxacum na úrovni sekce 2005 - 2007
DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 2005 - 2008
Hospodaření rašeliníků s minerálními živinami 2005 - 2007
Výzkumný záměr MŠMT 0021622412 "INCHEMBIOL" (INterakce mezi CHEMickými látkami, prostředím a BIOLogickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011
"ECODIS" (6th FWP STREP contract No. 518043-1) Dynamic Sensing of Chemical Pollution Disasters and Predictive Modelling of their Spread and Ecological Impact. 2005 - 2008
Význam hybridizace a polyploidizace v rámci Chenopodium album agg. 2005 - 2006