Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
GA17-14620S Dynamika repetitivních sekvencí v raných stadiích evoluce apomiktických rostlin 2017 - 2019
Expansion of woody plant species into alpine tundra – landscape interactions with global change 2017 - 2018
749774 Výzkum biostimulačních účinků proteinového hydrolyzátu z peří na rostliny a na symbiotické mikroorganismy 2017 - 2019
Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystems monitoring (HARMONIOUS) 2017 - 2021
Strategie AV21 Priority půdně biologického výzkumu, průnik vědy a veřejného zájmu 2017 - 2017
GA17-10280S Variabilita vlastností u rostlin jako nástroj k přizpůsobení měnícímu se klimatu - od fenotypů ke genům a zase zpět 2017 - 2019
764965 Epigenetic Diversity in Ecology - EpiDIVERSE 2017 - 2021
INTERREG ATCZ45 Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ 2017 - 2020
Strategie AV21 - ROZE test 2017 - 2018
GA17-12166S Fungování arbuskulární mykorhizní symbiózy při nedostatku vody v půdě 2017 - 2019
GA17-18080S Klíč k evoluční úspěšnosti orchidejí: role celogenomových změn a ekologické speciace u druhově nejbohatší linie 2017 - 2019
PPK-469a/31/17 Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2017 - 2017
300998 Strategie AV21, ROZE, Optimalizace využití sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR 2017 - 2017
GA 17-20201S Invaze vs. expanze - záhadný původ široce rozšířeného druhu Urtica dioica (Urticaceae) 2017 - 2019
764965 Epigenetic Diversity in Ecology, EpiDIVERSE 2017 - 2021
300901EU Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ 2017 - 2020
GA 17-07851S Úpadek lesních ekosystému v mladším holocénu: Příčiny, průběh a důsledky pro biologickou rozmanitost 2017 - 2019
GA17-14620S Dynamika repetitivních sekvencí v raných stadiích evoluce apomiktických rostlin 2017 - 2019
Monitoring trvalých ploch s pobřežnicí jednokvětou 2017 - 2017
GA17-09283S Člověk jako příroda: antropogenní dědictví v ekosystémech temperátního lesa 2017 - 2019