Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
GJ20-12579Y Evoluce nočního kvetení v rychle radiující čeledi Zingiberaceae 2020 - 2023
GA20-01813S Funkční vlastnosti rostlin jako faktory vysvětlující vnitro- a mezi-druhovou zpětnou vazbu mezi rostlinami a půdou napříč druhy a genotypy 2020 - 2022
TH04030244 Efektivní postupy inventarizace lesní biodiverzity a praktická opatření pro její ochranu 2020 - 2022
204411TAČR Sucho a kůrovec, a co bude dál? Vyhodnocení reakce lesa na poškození jako podklad pro management NP České Švýcarsko 2020 - 2022
Strategie 21 - Vesmír pro lidstvo
20-01813S Funkční vlastnosti rostlin jako faktory vysvětlující vnitro- a mezi-druhovou zpětnou vazbu mezi rostlinami a půdou napříč druhy a genotypy 2020 - 2022
GA20-08475S Arbuskulární mykorhiza a sucho: hledání skrytých přínosů 2020 - 2022
Jak globální oteplování ovlivňuje diverzitu a produktivitu rostlin v Himálajích? Kombinace terénních měření s dálkovým průzkumem Země 2020 - 2023
20-10019S Genomová dominance jako nástroj evolučních změn u kříženců rostlin 2020 - 2022
Tvorba náhradních biotopů L8.3 a L8.1 v lomu Bernartice 2020 - 2022
GA20-08900S Restoration of species rich grasslands: Do we miss intraspecific variability in our understanding to community assembly? 2020 - 2022
20-28119S Nahrazení makroklimatu mikroklimatem: klíč k predikčnímu modelování rozšíření druhů blíže k realitě
TH04030244 Efektivní postupy inventarizace lesní biodiverzity a praktická opatření pro její ochranu 2020 - 2022
GA20-01813S Funkční vlastnosti rostlin jako faktory vysvětlující vnitro- a mezi-druhovou zpětnou vazbu mezi rostlinami a půdou napříč druhy a genotypy 2020 - 2022
20-04844S Vliv hor na biodiverzitu: role And v biogeografii a formování diverzity druhově nejbohatší linie orchidejí světa 2020 - 2022
Program podpory perspektivních lidských zdrojů – PPLZ 2020 - 2021
20-06065S 2020 - 2022
20-08900S 2020 - 2022
200056GAČR (20-12579Y) Evoluce nočního kvetení v rychle radiující čeledi Zingiberaceae 2020 - 2022
20-10019S Genomová dominance jako nástroj evolučních změn u kříženců rostlin 2020 - 2022