Genomová dominance jako nástroj evolučních změn u kříženců rostlin

Název: Genomová dominance jako nástroj evolučních změn u kříženců rostlin
Řešitelé: Mahelka Václav (spoluřešitel)
Nagy Nejedlá Michaela (člen řešitelského kolektivu)
Caklová Petra (člen řešitelského kolektivu)
Krak Karol (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Číslo: 20-10019S
Řešeno od: 2020
Řešeno do: 2022

Zpět na seznam