Multidisciplinární výzkum Antarktické terestrické vegetace v rámci mezinárodního polárního roku (2007 - 2009)

Multidisciplinární výzkum Antarktické terestrické vegetace v rámci mezinárodního polárního roku

(2007 – 2009)

V návaznosti na výstavbu a otevřením české vědecké antarktické stanice J.G. Mendel na ostrově Jamese Rose probíhá ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně základní výzkum sinic a řas ve všech typech biotopů. V létech 2004 až 2006 byla hlavní pozornost upřena na výzkum diverzity a ekologie mělkých mokřadů. Na toto studium navazoval v létech 2007 až 2009 výzkum jezer. V severní odledněné části ostrova James Ross byl proveden podrobný výzkum 34 jezer. Na základě naměřených fyzikálních, chemických, geomorfologických, hydrologických a biologických vlastností byla jezera této části Antarktidy rozděleny do šesti odlišných typů: A) stabilní mělká jezera, B) mělká pobřežní jezera, C) stabilní jezera na starých morénách, D) nestabilní jezera na mladých morénách, E) stabilní hluboká jezera a F) termokarová jezera. Se získaných informací vlastností jezer, včetně diverzity sinic a řas a bezobratlých živočichů, můžeme usuzovat na vývoj této části Antarktidy po odlednění. Ostrov James Ross se nachází na rozhraní mezi přímořskou a kontinentální Antarktidou a markantně se zde projevuje oteplování této části Antarktidy.

multidisciplinarni1 multidisciplinarni2

Kontakt:
doc. Ing. Josef Elster, CSc.
tel. 384 721 156
e-mail: jelster@butbn.cas.cz

Mgr. Linda Nedbalová, PhD.
tel. 384 721 156
e-mail: nedbalova@butbn.cas.cz