Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ

Název: Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ
Řešitelé: Lukavský Jaromír
Nedbalová Linda
Typ projektu: C - ostatní (Projekty výzkumu a vývoje ministerstev, smlouvy a dohody o cíleném výzkumu a spolupráci, apod.)
Řešeno od: 2004
Řešeno do: 2008
Shrnutí: Na vybraných tocích Krkonoš, Šumavy a Jeseníků byl studován eutrofizační vliv komunálních splašků z rekreační aktivity na hydrochemii a biocenózu fytobentosu.

Zpět na seznam