Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území

Název: Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území
Řešitelé: Černý Tomáš (člen řešitelského kolektivu)
Doležal Jiří (člen řešitelského kolektivu)
Petřík Petr (člen řešitelského kolektivu)
Šrůtek Miroslav (člen řešitelského kolektivu)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2007
Shrnutí: Klasifikace dominantních typů vegetace Korejského poloostrova. Studium prostorové struktury, druhové diversity a dlouhodobé dynamiky vybraných typů horských lesů jižní Koreje s dominancí dubu mongolského a jedle korejské.

Zpět na seznam