Project Detail

Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území

Name: Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území
Researchers: Šrůtek Miroslav (member in research team)
Doležal Jiří (member in research team)
Petřík Petr (member in research team)
Černý Tomáš (member in research team)
Provider: Grantová agentura České republiky
Realization from: 2005
Realization to: 2007
Summary: Klasifikace dominantních typů vegetace Korejského poloostrova. Studium prostorové struktury, druhové diversity a dlouhodobé dynamiky vybraných typů horských lesů jižní Koreje s dominancí dubu mongolského a jedle korejské.

Back to List