Cytotypová a genetická struktura sympatrických populací Vicia cracca

Název: Cytotypová a genetická struktura sympatrických populací Vicia cracca
Řešitelé: Suda Jan (spoluřešitel)
Trávníček Pavel (spoluřešitel)
Vít Petr (spoluřešitel)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2008
Shrnutí: Cílem projektu je zhodnocení cytotypové struktury populací Vicia cracca. Použity jsou moderní biosystematické metody.

Zpět na seznam