Ekologie a paleoekologie prameništních mokřadů západní části Karpat.

Název: Ekologie a paleoekologie prameništních mokřadů západní části Karpat.
Řešitelé: Rybníček Kamil (řešitel)
Rybníčková Eliška (řešitel)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2002
Řešeno do: 2004

Zpět na seznam