Provedení isoenzymové analýzy kriticky ohrožených druhů Jurinea cyanoides a Gentiana verna

Název: Provedení isoenzymové analýzy kriticky ohrožených druhů Jurinea cyanoides a Gentiana verna
Řešitelé: Kirschnerová Ludmila (vedoucí – hlavní řešitel)
Plačková Ivana (vedoucí – hlavní řešitel)
Typ projektu: C - ostatní (Projekty výzkumu a vývoje ministerstev, smlouvy a dohody o cíleném výzkumu a spolupráci, apod.)
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2005
Shrnutí: Cilem projektu bylo zjištění odhadu genotypové variability Jurinea cyanoides a Gentiana verna v ČR. Identifikace původu kultivovaných rostlin Jurinea cyanoides.

Zpět na seznam