Anatomická a fyziologická omezení jako klíčové faktory vegetativní regenerace rostlin z kořenů

Název: Anatomická a fyziologická omezení jako klíčové faktory vegetativní regenerace rostlin z kořenů
Řešitelé: Klimešová Jitka (řešitel)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2019
Řešeno do: 2021

Zpět na seznam