Stanovení přechodových koeficientů POPs mezi půdou a rostlinami

Název: Stanovení přechodových koeficientů POPs mezi půdou a rostlinami
Řešitelé: Smutná Marie (vedoucí – hlavní řešitel)
Typ projektu: C - ostatní (Projekty výzkumu a vývoje ministerstev, smlouvy a dohody o cíleném výzkumu a spolupráci, apod.)
Řešeno od: 2004
Řešeno do: 2005
Shrnutí: Cílem projektu bylo experimentální zjištění přestupových koeficientů organických polutantů mezi půdou a kořenem rostlin a jejich následný transport do nadzemní části, tzv. biokoncentrační faktor. Experimentálně zjištěné hodnoty byly porovnáváný s matematickým modelem.

Zpět na seznam