Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
Bezpilotní letoun pro řešení rostlinných invazí 2018 - 2019
TA01010356,TA04020455 Detekce a monitoring invazních druhů s využitím bezpilotních leteckých prostředků 2014 - 2017
Disturbances of tundra vegetation and their consequences for arctic ecosystem, comparison to the experience from alpine tundra 2019 - 2019
Strategie AV21 - ROZE Ekologická infrastruktura krajiny 2018 - 2018
Expansion of woody plant species into alpine tundra – landscape interactions with global change 2017 - 2018
FORest MAnagement Scenarios for Adaptation and Mitigation (FORMASAM) 2018 - 2020
Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystems monitoring (HARMONIOUS) 2017 - 2021
TJ02000281 Inovativní měření mikroklimatu jako podklad pro management lesů v NP Šumava 2019 - 2021
Strategie AV21 - ROZE Invazní paraziti a patogeny 2018 - 2018
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
Strategie AV21 Les jako součást krajiny a zdroj poznání 2017 - 2017
GA17-13998S Lesní mikroklima - přehlížený článek mezi diverzitou rostlin a klimatickou změnou 2017 - 2019
207226NP Mikroklimatické charakteristiky přirozených vývojových stádií lesa a lesa ovlivněného disturbancemi a vyklizením dřevní hmoty 2019 - 2019
200601MŠMT - LD15158 Modelování velkých narušení temperátního smrkového lesa působením více činitelů za účelem vyhodnocení různých scénářů narušení a managementu 2015 - 2017
Objektivita: experimentální přístup k tradičnímu filozofickému problému 2018 - 2020
14-22658S Oheň v postgalciální střední Evropě: jeho přehlížený historický i současný vliv na vývoj lesů 2014 - 2016
INTERREG - 100281957 Paměť krajiny - přeshraniční rozvojová opatření v Česko-Saském Švýcarsku na podkladu historie krajiny. 2017 - 2019
Strategie AV21 Priority půdně biologického výzkumu, průnik vědy a veřejného zájmu 2017 - 2017
Prostorově explicitní model dynamiky lesa po narušení - sběr dat na trvalých plochách 2007 - 2007
Prostorově vázané historické informace jako podklad pro plánování péče a rozvoj přírodě blízkých lesů v Sasko-Českém Švýcarsku 2009 - 2011