Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
---
GA16-12243S Analýza vlivů fragmentace krajiny na vztahy mezi rostlinami a opylovači. Roste generalizace polinačních systémů se stoupající fragmentací? 2016 - 2018
19-13103S Anatomická a fyziologická omezení jako klíčové faktory vegetativní regenerace rostlin z kořenů 2019 - 2021
Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard 2007 - 2010
300901EU Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ 2017 - 2020
INTERREG ATCZ45 Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ 2017 - 2020
GA17-07378S Časoprostorová rekonstrukce tropických cyklón a jejich vlivu na strukturu a diverzitu lesů v severovýchodní Asii 2017 - 2019
Dendrochronologický výzkum pro potřebu projektu „Silva Gabreta Monitoring – Realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu” 2017 - 2019
Diverzita cévnatých rostlin podél výškového gradientu na příkladu Západních Himalájí: nové přístupy ke studiu starého problému 2003 - 2005
P504/12/1952 Diverzita saproxylickych organizmu v case a prostoru: Od historie krajiny pres ekologii spolecenstev k modelum prezivani druhu 2012 - 2015
51100899 „Does adventious resprouting" - mainly neglected trait, play a role in a fast spread of woody plants? 2011, 2012 - 2012, 2013
LTAUSA18007 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních a semiaridních ekosystémech Spojených států 2019 - 2022
14-12262S Dopady měnících se růstových podmínek na přírůst dřevin, produkci porostů a vitalitu - nebezpečí či příležitost pro středoevropské lesnictví? 2014 - 2016
GA16-15012S Drivers of communities' temporal stability: the role of functional differences between and within species 2016 - 2018
Ecological significance of changes in concentration of nonstructural carbohydrates and nutrients in tissues of high-altitude plants 2013 - 2013
GA17-19376S Ekologické a evoluční odpovědi rostlin na klimatické změny: analýza růstových změn napříč ekosystémy a evolučními liniemi 2017 - 2019
GA17-19376S Ekologické a evoluční odpovědi rostlin na klimatické změny: analýza růstových změn napříč ekosystémy a evolučními liniemi 2017 - 2019
GA17-09979S Faktory determinující sukcesi vegetace v měřítku České republiky 2017 - 2019
GA17-09979S Faktory determinující sukcesi v měřítku České republiky 2017 - 2019
P505/12/1296 Functional species pools: shedding light on the ‘dark diversity’ and its functions 2012 - 2016