Sbírka mykorhizních hub

Sbírka mykorhizních hub

Sbírka se nachází na pracovišti oddělení mykorhizních symbióz. Součástí sbírky je jednak 10 izolátů arbuskulárních mykorhizních hub z narušených ekosystémů a antropogenních stanovišť registrovaných v mezinárodní sbírce The International Bank for the Glomeromycota (BEG, izoláty BEG92 – 100, 140), jednak dosud neregistrované izoláty z kontaminovaných a lučních půd. Dále jsou ve sbírce udržovány izoláty arbuskulárních mykorhizních hub, které jsou využívány jako referenční v nádobových experimentech. Sbírka ektomykorhizních a erikoidně mykorhizních hub včetně DSE („dark septate endophytes“) zahrnuje celkem cca 100 kmenů. Sbírka saprotrofních hub obsahuje celkem 10 kmenů izolovaných z opadu Picea abies.