Myosotis

Myosotis

Monografie evropských zástupců rodu Myosotis

Rod Myosotis zahrnuje přibližně 80 druhů rozšířených téměř na všech kontinentech, s těžištěm rozšíření v Eurasii, Na Novém Zélandě a na Nové Guinei. Taxonomická obtížnost rodu je dána poměrně nepřehledným spektrem morfologické i chromosomální variability, vedoucí často k popisování jednotek různé taxonomické hodnoty. Spletitý charakter variability lze vysvětlit spolupůsobením několika faktorů, z nichž nejdůležitější jsou a) polyploidie, b) složitý reprodukční systém (kombinace sexuálního a vegetativního rozmnožování), hybridizace a vysoká fenetická plasticita. Studium rodu je v současné době zaměřeno na dvě taxonomicky značně obtížné skupiny a to série Palustres a Alpestres. Použití kombinace metod klasické taxonomie (morfologie, studium areálů, nomenklatura) a experimentálních metod karyologie a molekulární biologie analýza cp DNA, ITS regionů nrDNA) umožnilo upřesnit delimitaci taxonů a postihnou fylogenetické vztahy a evoluční procesy v rámci těchto skupin.

Projekty

  • The phenomenon of endemism in the Krkonoše (the Giant Mts.), its origin, development and recent change. (GA CAS, 1991-1993, particlar project on Myosotis alpestris).
  • Between-population differentiation in serpentine island-like areas: Variation of higher plants in severe environment. (GA CR, 1994-96, particlar project on Myosotis stenophylla).
  • Origin and current diversification in clonal polyploids of the Myosotis palustris group: phylogenetic evidence from molecular and biosystematic data. (GA CAS, 1995-1998).
  • A monograph of Myosotis ser. Palustres (Boraginaceae) – A powerful tool for revealing and maintenance of biotic diversity within group. (GA CR, 1999-2001).
  • Phylogeny and recent differentiation in the European alpine/lowland populations of the polyploid complex of Myosotis alpestris (Boraginaceae). (GA CAS, 2003-2006)

Štěpánková J. et Markova L. M. (1991): A note on distribution of Myosotis orbelica. – Preslia, 63:329-331.
Štěpánková J. (1993): Ploidy variation in the group of Myosotis palustris and M. laxa in the Czech Republic and Slovakia. – Folia Geobot.Phytotax., 28:113 – 128.
Štěpánková J. (1993): Myosotis margaritae – A new species from Bulgaria. – Folia Geobot. Phytotax., 28:279-288.
Štěpánková J. (1993): Report on Myosotis L. – In: Kamari G., Felber F. et Gabari F. [ed.]: Mediterranean chromosome number reports, 3, Flora Mediterranea, 3:323-373.
Štěpánková J. (1993): Remarks on the karyogeography of the Myosotis alpestris in Europe. – Preslia 65:325-334.
Štěpánková J. (1994): Myosotis michaelae – a new species of Myosotis ser. Palustres (Boraginaceae). – Folia Geobot. Phytotax. 29:375-384.
Štěpánková J. (1994): Myosotis sicula new to Hungary. – Preslia 66:255-259.
Štěpánková J. (1994): Myosotis margaritae – a new species for Greece, Romania and Serbia. – Preslia 66:261-264.
Štěpánková J. (1996): Karyological variation in the group Myosotis alpestris (Boraginaceae). – Folia Geobot. Phytotax. 31: 251-262.
Štorchová H. and Štěpánková J.(1996): RAPD in the genus Myosotis – optimization of the PCR reaction. – Chemické listy 90:703-704.
Štěpánková J. (1997): Karyological differentiation and evolution in the Myosotis palustris group. Spring symposium on Plant Cytogenetics, p. 63. Cieszyn. (Abstract)
Štěpánková J. (2000): 16. Myosotis L. – pomněnka. – In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, p. 216-234, Academia, Praha. 
Štěpánková J. (2001): Nonadaptive hypothesis of allopatric cytotype distribution in Myosotis lamottiana (Boraginaceae). – Folia Geobot. 36:147-161. 
Štěpánková J. (2006). Karyotaxonomy of Myosotis alpestris group. – Preslia 78: 345–352.