Hieracium Study Group

Hieracium Study Group

Skupina pro studium rodu Hieracium vznikla na základě dlouhodobých mezinárodních kontaktů; začátek se datuje do roku 1992, kdy se řešily taxonomické problémy. Později v letech 1997 a 1998 byly zavedeny molekulární přístupy, od roku 1997 pravidlené workshopy, společné projekty. Od roku 2002 funguje v Botanickém ústavu mezinárodní tým, kde se řeší komplexním způsobem problematika tohoto rodu.

Cílem je poznání evolučních procesů rodu Hieracium a příbuzných taxonů.