Rhododendron – pěnišník

 

Rhododendron – pěnišník

Sbírka rododendronů – pěnišníků navazuje na význačnou tradici, neboť v Průhonickém parku představují rododendrony v jarních měsících nejatraktivnější rod dřevin. V Botanické zahradě, která má po celou dobu své existence blízkou vazbu na Průhonický park, byla vytvořena sbírka, která více zdůrazňuje vzájemné vztahy mezi planými a kulturními rododendrony.
Jednorázová návštěva zahrady vzhledem k době kvetení, rozložené do 4 – 5 měsíců, nemůže plně dokumentovat obrovské bohatství a užitkovou hodnotu tohoto rodu. V naší kultuře jsou zastoupeny pěnišníky, schopné v klimatických podmínkách Průhonic přežít ve volné půdě.
Reprezentativní výběr druhů a na ně navazujících kulturních odrůd je vysázen v prostoru Rosaria v uspořádání respektujícím příbuzenské vztahy mezi jednotlivými druhy a dokumentuje vazby mezi jednotlivými skupinami zahradních pěnišníků a jejich botanickými předky.  Ve sbírce jsou zastoupeny všechny hlavní skupiny pěnišníků – opadavé azalky, poloopadavé azalky i stálezelené velkolisté pěnišníky.

Struktura sbírky:

  • 75 botanických druhů
  • 76 zahradních kultivarů

Celkem 158 druhů a kultivarů rododendronů, sbírka je doplněna dalšími zástupci čeledi vřesovcovitých – Ericaceae jako jsou mamoty (Kalmia), libavky (Gaultheria), pierisy (Pieris) a vřesovce (Erica).
Kompletace sbírky: U. Blažková

Doba kvetení
Nejranější druhy rozkvétají již v únoru. Hlavní dobou kvetení rododendronů je ale hlavně druhá polovina května a první polovina června.

Přehled pěnišníků ve sbírce v databázi Florius.

Informační panel

Stáhnout (PDF) Stáhnout (PDF)