Sbírka autotrofních mikroorganismů CCALA

CCALA: Sbírka autotrofních organismů

Tato sbírka autotrofních organismů je odvozena od pražské sbírky V. Uhlíře a E.G. Pringsheima z roku 1913.  V současnosti zahrnuje přes 172 kmenů sinic, 343 kmenů řas a 142 kmenů mechorostů. Kromě běžných kmenů sbírka obsahuje i izoláty z extrémních stanovišť – polárních oblastí a termálních pramenů. Sbírka je zahrnuta v české i světové federaci sbírek mikroorganismů. Ročně dodává 200–700 kmenů do tuzemska i zahraničí. Sbírka má vedle servisu i svůj program zaměřený na konzervaci kmenů, vývoj kultivačních zařízení aj. Rozvíjí metodiky dlouhodobé konservace kmenů kryopreservací a immobilizací v rámci evropského projektu COBRA (The COnservation of a vital European scientific andBiotechnological  Resource: microAlgae and cyanobacteria). Prakticky celá sbírka byla již paralelně převedena pro uchovávání v tekutém dusíku, což zaručuje dokonalou konzervaci a zachování vlastností kmenů. Cílem projektu je, aby si všechny významné evropské sbírky řas osvojily metodu kryopreservace a udržovaly tak geneticky stabilní kmeny pro výzkum i biotechnologii spolehlivěji nežli v rostoucích kulturách, které více podléhají mutačním a populačním tlakům.