Velké sopečné erupce snižují aktivitu tropických cyklón

Vědci Botanického ústavu AV ČR zrekonstruovali frekvenci a intenzitu tropických cyklón východní Asie za posledních 350 let.  Zjistili, že jejich frekvence je v posledních 30 letech jedna z nevyšších za studované období a rovněž popsali závislost mezi tropickými cyklóny a vulkanickou činností. K závěrům dospěli studiem isotopového složení letokruhů stromů, které slouží jako přírodní kronika činnosti tropických cyklón. Výsledky studie publikovali v časopise Science of the Total Environment.

Celá tisková zpráva zde: 23022021_TZ_tropicke_cyklony.docx [docx, 465 KB]