Rostliny vystavené silnému kompetičnímu prostředí mají zdatnější potomky

Rostliny, které zažily silné kompetiční prostředí, jako například existenci v hustém porostu, produkují potomky, kteří jsou úspěšnější v boji o svůj životní prostor. Dokazuje to, že i geneticky totožní jedinci se mohou chovat velmi odlišně díky mezigenerační paměti a toto chování ovlivňuje i další složky ekosystému, jako například koloběh živin. To jsou závěry studie vědců Botanického ústavu AV ČR publikované ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou a mezinárodním týmem vědeckých pracovníků v časopise New Phytologist.

Celá tisková zpráva zde: 10122020_TZ_Kompetice_rostlin.docx [docx, 86 KB]