Popularizační aktivity

Popularizační aktivity

2019

září 2019
Účast na Festivalu vědy v Praze (4.9.) a v Brně (6.9.-7.9.)

červen 2019
6. ročník Vědeckého treku

červen 2019
Vyšlo nové číslo časopisu Botanika: 1/2019.

březen 2019
Prezentace Biostimulanty rostlin a jejich vliv na symbiotické mikroorganismy
Jednou z celosvětově největších ekologických výzev je snaha o snížení negativního vlivu intenzivního zemědělství na životní prostředí. Intenzivní chemické ošetření ovlivňuje klíčové ekofyziologické vlastnosti rostlin, symbiózu s mykorhizními houbami a endofytickými mikroorganismy. Použití ekologicky šetrných produktů v podobě biostimulantů rostlin může být řešením pro nové systémy udržitelné rostlinné výroby. Více se dovíte z prezentace v prostorách výstavy Botanické příběhy v průhonickém zámku nebo zde.

2018

prosinec 2018
Vyšlo nové číslo časopisu Botanika: 2/2018.

listopad 2018
Týden vědy a techniky
Botanický ústav připravil několik přednášek, den otevřených dveří na pracovišti v Brně a exkurzi po průhonickém zámku – hlavním sídle Botanického ústavu AV ČR. Více informací najdete zde.

říjen 2018
Seznamte se se semeny – vědecké dílny

září 2018
Ohrožená kuřička hadcová

září 2018
Účast na Festivalu vědy v Praze (5.9.) a v Brně (7.9.-8.9.)

Vyšlo nové číslo časopisu Botanika: 1/2018.

3. července až 29. srpna 2018
Výstava Příroda Jižní Afriky v Návštěvnickém centru Průhonického parku

24. června 2018
5. ročník Vědeckého treku
Fotografie zde.

7.-9. června
Účast na Veletrhu vědy
Pořádá Akademie věd na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech.

24.-26. května 2018
Den otevřených dveří ve Sbírce vodních a mokřadních rostlin Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., v Třeboni.
Fotografie zde.

2017

prosinec 2017
Vyšlo nové číslo časopisu Botanika: 2/2017.

listopad 2017
Sinice

16. listopadu 2017
Vyšel nový speciál časopisu Botanika: Stálezelené keře a liány

15. října 2017
Jak nám barvy, chutě a vůně (ne)pomáhají při určování rostlin a lišejníků – vědecké dílny
Fotografie zde.


září 2017
Účast na Festivalu vědy v Praze (6.9.) a v Brně (8.9.-9.9.)

srpen 2017
Mají jahody pod čepicí?

25. června 2017
A-Fest in Park a 4. ročník Vědeckého treku

 

15. června 2017
Vyšlo nové číslo časopisu Botanika: 1/2017.

25.-27. května 2017
Den otevřených dveří ve Sbírce vodních a mokřadních rostlin Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., v Třeboni.
Fotografie zde.

17. května až 9. července 2017
Výstava Letokruhy v Návštěvnickém centru Průhonického parku

První část výstavy návštěvníkům přibližuje, jak se pracuje s letokruhy u dřevin, druhá představuje několik rostlin rostoucích ve vysokohorských oblastech La­dáku v indické části Himálaje, které také mají letokruhy a jsou ve většině případů dlouhověké. Na mikroskopických řezech uvidíte jak letokruhy, tak i různé anatomické zvláštnos­ti, které umožňují těmto rostlinám žít v extrémně drsných podmínkách – některé z nich patří mezi nej­výše rostoucí rostliny světa s výskytem i kolem 6 km nad mořem. Vědci z Botanického ústavu ve spolupráci s prof. Schweingruberem ze Švýcarska již mnoho let zkoumají jejich adaptace, rozšíření a reakci na klimatické změny.

23. února 2017
Drony pomáhají při ochraně přírody
Josef Brůna z Botanického ústavu AV ČR přednášel v Muzeu Říčany o využití dronů k mapování invazních rostlin. Ukázal také, jak se mohou zájemci do mapování zapojit s běžným telefonem.

16. února 2017
Šíření ambrozie peřenolisté: co nás nejspíš čeká a jak se můžeme bránit invazi
Článek Hany Skálové z Botanického ústavu AV ČR vyšel v časopise Živa 1/2017 na straně 18.

16. ledna 2017
O červené vodě a okrovém ledopádu na Moravě ve zpravodajství České televize
Blahoslav Maršálek z brněnského pracoviště Botanického ústavu AV ČR ve zpravodajství České televize objasnil původ zbarvení vody a ledu na dvou moravských lokalitách. Reportáž o jezerech zde, o ledopádech zde. Čištěním vod se v Botanickém ústavu zabývali vědci mj. v rámci právě končícího projektu „Z odpadů surovinami“, ve kterém řešili prevenci znečištění přírody a přeměnu odpadů na suroviny využitelné např. jako hnojivo. Sněžné řasy studovali v Botanickém ústavu L. Nedbalová a J. Lukavský, více si o nich můžete přečíst v časopise Živa.

9. ledna 2017
Potenciálně inteligentní život klonálních rostlin
Článek Víta Latzela z Botanického ústavu AV ČR vyšel v časopise Vesmír 1/2017 na straně 38.

 

2016

22. prosince 2016
Vyšlo nové číslo časopisu Botanika: 2/2016.

obalka_botanika_2016_2

13. prosince 2016
O dějinách českých lesů a o projektu LONGWOOD v Magazínu Leonardo
Proč mapovat vývoj lesů ve střední Evropě? Jaký typ dřevin u nás historicky převládal? Co to je a jaké poslání má projekt Longwood? Petr Kuneš a Péter Szabó z Botanického ústavu AV ČR byli hosty Magazínu Leonardo. Záznam si můžete přehrát zde.

longwood_2    longwood logo

5. listopadu 2016
O rostlinách v zóně smrti v České televizi
Klára Řeháková a Jiří Doležal z Botanického ústavu AV ČR byli hosty Studia 6 České televize, kde mluvili o výzkumu hranice rozšíření rostlin v západní části Tibetské plošiny, tedy v nadmořských výškách kolem 6000 m nad mořem. Záznam pořadu najdete zde.

ct4 ct3

16. a 17. září 2016
Botanický ústav na Festivalu vědy 2016 v Brně
Brněnské pracoviště Botanického ústavu AV ČR se zúčastnilo Festivalu vědy na brněnské Kraví hoře. Více o akci zde.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

8. září 2016
Aplikace rozpoznává rostliny z celého světa. Díky botanikům i umělé inteligenci
Článek o aplikaci Flowerchecker, která umí rozeznat vyfocenou rostlinu, najdete zde.
Program vyvinuli brněnští informatici Ondřej Veselý a Jiří Řihák a botanik Ondřej Vild z brněnského pracoviště Botanického ústavu AV ČR.

7. září 2016
Botanický ústav na Festivalu vědy 2016 v Praze
Brněnské pracoviště Botanického ústavu AV ČR se zúčastnilo Festivalu vědy na Vítězném náměstí v pražských Dejvicích. Bližší informace o festivalu najdete zde.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

5. září 2016
Vyšel nový speciál časopisu Botanika: Keře známé neznámé

obalka-botanika-kere-2016

3. září 2016
Aktivity pro veřejnost na festivalu A-fest in Park v Průhonicích
Třeboňské pracoviště Botanického ústavu připravilo ukázky rostlin a aktivity pro veřejnost v rámci multižánrového akademického festivalu A-Fest in Park, který pořádala Akademie věd ČR v Průhonickém parku a zámku. Tématem byly řasy a vodní a mokřadní rostliny.

trebon-na-afestu  trebon-na-afestu3 trebon-na-afestu2

25. července 2016
Videoreportáž z výzkumu bublinatek
Vodní masožravé rostliny tvoří v celosvětovém měřítku součást funkční ekologické skupiny asi 650 druhů masožravých rostlin. Jedná se o aldrovandku měchýřkatou a asi 50 vodních či obojživelných druhů bublinatek. Pasti bublinatek jsou sice nejmenší mezi masožravými rostlinami, ale jsou ze všech funkčně nejdokonalejší a ekologicky nejpozoruhodnější.

18. června 2016
Vědecký trek – Jak se měří rostliny. Během putování po stanovištích s úkoly se seznámíte s některými metodami a přístroji, které používají vědci z Botanického ústavu při terénním výzkumu (laserové zaměřování, měření mikroklimatu pomocí speciálně vyvinutých čidel, GPS a GIS, hemisférické fotografie ad.). Akce je určena pro děti i dospělé. Na trek navazuje od 18:30 koncert na Malém nádvoří zámku.

plakat jak se meri rostliny_v7_stredni

16. června 2016
Vyšlo nové číslo časopisu Botanika: 1/2016.
Botanika2016_1_obalka

28. května 2016
Velkoformátová putovní výstava „Jak uchovat naši krajinu pro další generace“ je od soboty 28. května 2016 k vidění v Průhonické botanické zahradě na Chotobuzi. Výstavou chceme poukázat na palčivá místa našeho vztahu ke krajině a hospodaření v ní. Hlavní myšlenkou prolínající se celou expozicí je motto: „Krajina je věc veřejná a její stav se dotýká nás všech.“ Zároveň chceme i ukázat, jak je česká krajina nejen rozmanitá a jedinečná, ale také jak ji udržitelně obhospodařovat, abychom ji mohli předat v uspokojivém stavu svým dětem. Výstava vznikla spoluprací Biologického centra AV ČR a Botanického ústavu AV ČR v rámci aktivity „Hospodaření v krajině s ohledem na globální změny“ podporované výzkumným programem „Rozmanitost života a zdraví ekosystémů“ Strategie AV21. Výstava bude k vidění do 20. června 2016.

26.-28. května 2016
Den otevřených dveří ve Sbírce vodních a mokřadních rostlin Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., v Třeboni v rámci Jarních exkurzí do světa vědy.

Fotografie zde.


 

1. dubna 2016
V průhonickém zámku byla zpřístupněna stálá výstava Botanické příběhy – svět rostlin od poznání k využití, která vznikla úpravou výstavy připravené v roce 2015 v rámci 125. výročí založení České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, předchůdkyně dnešní Akademie věd České republiky. Výstava je přístupná denně v otevírací době Průhonického parku.