Paleoekologická laboratoř

Paleoekologická laboratoř

Lidé ׀ Grantové projekty ׀ Publikace

Paleoekologická laboratoř se zaměřuje na výzkum dynamiky vegetace a přírodního prostředí během posledních 10 tisíc let, s přesahy do starších období. Geografickým prostorem studia je především střední Evropa. Hlavními řešenými otázkami jsou původ a vývoj hlavních vegetačních typů, dlouhodobé změny lesa a bezlesí a prehistorický vliv člověka na vegetaci. Paleoekologický výzkum je soustředěn na Oddělení vegetační ekologie Brněnského pracoviště Botanického ústavu AV ČR, kde má více než půl století dlouhou tradici. Více viz http://ekolbrno.ibot.cas.cz/historie/

Paleoekologická laboratoř využívá jako základní přístupy palynologii a analýzu makrozbytků. Vzorky určené k analýze jsou připravovány přímo na pracovišti, k determinačním účelům slouží dvě srovnávací sbírky a odpovídající vybavení mikroskopovací technikou. Bližší informace najdete pod níže uvedenými odkazy. Zájemci o spolupráci, případně zpracování vzorků nechť prosím kontaktují vedoucí Paleoekologické laboratoře E. Jamrichovou nebo vedoucího Oddělení vegetační ekologie R. Hédla.

 

Laboratoř: http://ekolbrno.ibot.cas.cz/laboratore/

Sbírky: http://ekolbrno.ibot.cas.cz/sbirky/

Ceník zde.

 

Kontakty:

RNDr. Eva Jamrichová, Ph.D.

e-mail: eva.jamrichova(at)ibot.cas.cz

telefon: 541126223