Odkazy

Odkazy na internetu

Akademie věd ׀ Příbuzné a spolupracující instituce ׀ Odborné české odkazy ׀ Odborné zahraniční odkazy ׀ Grantové a stipendijní odkazy ׀

AKADEMIE VĚD ČR

AKADEMIE VĚD ČR

Akademie věd ČR
http://www.cas.cz/

Ekonomický portál AV ČR
http://ekonomicke.avcr.cz

Odbor mediální komunikace
(Rada pro popularizaci vědy AV ČR, Otevřená věda a další)
http://press.avcr.cz/O_nas/

Komise pro životní prostředí AV ČR
http://www.cas.cz/o_avcr/struktura/pomocne_organy/komise_pro_zivotni_prostredi.html

PŘÍBUZNÉ A SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha
https://www.natur.cuni.cz/biologie/botanika

Katedra experimentální biologie rostlin, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha
https://www.natur.cuni.cz/biologie/biologie-rostlin

Ústav botaniky a zoologie PřF MU Brno
http://botzool.sci.muni.cz

Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta Jihočeské university
http://botanika.prf.jcu.cz

Ústav experimentální botaniky AV ČR, pracoviště Olomouc
http://www.ueb.cas.cz/

Česká botanická společnost
http://www.natur.cuni.cz/CBS

Česká algologická společnost
www.czechphycology.cz

Preslia – časopis České botanické společnosti
http://www.preslia.cz/

Fottea – časopis České algologické společnosti
http://fottea.czechphycology.cz/

ODBORNÉ ČESKÉ ODKAZY

Diskuse nad hospodařením v našich lesích
http://sweb.cz/diskuse.lesy/

Ministerstvo životního prostředí ČR
http://www.env.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
http://www.msmt.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
http://www.nature.cz

NATURA 2000
http://www.natura2000.cz

Záchranné programy vybraných druhů živočichů a rostlin
http://www.zachranneprogramy.cz

Sledování stavu biotopů a druhů
http://www.biomonitoring.cz

Časopis Ochrana přírody
http://www.casopis.ochranaprirody.cz

KRNAP
http://www.krnap.cz

NP a CHKO Šumava
http://www.npsumava.cz

NP Podyjí
http://www.nppodyji.cz

NP České Švýcarsko
http://www.npcs.cz

Econnect
http://www.ecn.cz

ODBORNÉ ZAHRANIČNÍ ODKAZY

Botanical Information Server
http://www.botany.about.com

EE Link – Environmental Education on the Internet
http://eelink.net/

Electronic Sites of Leading Botany, Plant Biology and Science Journals
http://www.e-journals.org/botany/

Integrated Taxonomic Information System
http://www.itis.gov/

IAPT – International Association for Plant Taxonomy
http://www.iapt-taxon.org/index_layer.php

International Code of Botanical Nomenclature
http://www.bgbm.fu-berlin.de/iapt/nomenclature/code/tokyo-e/Contents.htm

Biological Collection Access Service
http://www.biocase.org/

1997 IUCN Red List of Threatened Plants
http://biodiversitylibrary.org/page/31085360#page/5/mode/1up

Long Term Ecological Research
http://lternet.edu/

European Environmental Agency
http://www.eea.europa.eu/

Taxon
http://www.ingentaconnect.com/content/iapt/tax

Botanical Society of America (BSA)
http://www.botany.org/

The Royal Botanic Gardens Kew
http://www.kew.org/

National Academy of Sciences US
http://www.nas.edu/

The National History Museum – London
http://www.nhm.ac.uk/

Checklist of Online Vegetation and Plant Distribution Maps
http://www.lib.berkeley.edu/EART/vegmaps.html

GRANTOVÉ A STIPENDIJNÍ ODKAZY

Aplikace pro vyhledávání výzev
http://anlupa.cz/

Humboldtova nadace
http://www.humboldt-foundation.de/

Národní informační centrum pro evropský výzkum –
Technologické centrum akademie věd České republiky
http://www.tc.cz

Evropská Unie – Community Research and Development Information Service
http://cordis.europa.eu/home_en.html

NATO
http://www.nato.int/science

GrantsNet grantová databáze
http://www.grantsnet.org

International Programs of NSF (i pro východní Evropu)
http://www.nsf.gov/sbe/int/start.htm#rtftoc3