Dokumenty

Dokumenty

Zřizovací listina Botanického ústavu AV ČR, v. v. i. (PDF, 202 KB)
Etický kodex pracovníků Akademie věd ČR (DOC, 39 KB)
Pravidla pro sběr biologického materiálu (DOC, 24 KB)

Výroční zprávy BÚ

2019 – výroční zpráva vč. účetní uzávěrky a výroku auditora (PDF, 6,7 MB); projednání a schválení zprávy v orgánech BÚ (PDF, 39 KB)
2018 – výroční zpráva vč. účetní závěrky a zprávy auditora (PDF, 9 MB); projednání a schválení zprávy v orgánech BÚ (PDF, 31 KB)
2017 – výroční zpráva vč. účetní závěrky a zprávy auditora (PDF, 4,2 MB); projednání a schválení zprávy v orgánech BÚ (PDF, 30 KB)
2016 – výroční zpráva 2016 (PDF, 4,8 MB)  vč. ověření (PDF, 85 KB) / 2016 – účetní závěrka včetně zprávy auditora (PDF, 1,2 MB)
2015 – výroční zpráva  / 2015 – účetní závěrka včetně zprávy auditora
2014 – výroční zpráva  / 2014 – účetní závěrka včetně zprávy auditora
2013 – výroční zpráva  / 2013 – účetní závěrka včetně zprávy auditora
2012 – výroční zpráva  / 2012 – účetní závěrka včetně zprávy auditora
2011 – výroční zpráva  / 2011 – účetní závěrka včetně zprávy auditora
2010 – výroční zpráva  / 2010 – účetní závěrka včetně zprávy auditora
2009 – výroční zpráva  / 2009 – účetní závěrka včetně zprávy auditora
2008 – výroční zpráva  / 2008 – účetní závěrka včetně zprávy auditora
2007 – výroční zpráva  / 2007 – účetní závěrka včetně zprávy auditora
2006
2005

Rozpočet

Schválený rozpočet BÚ na rok 2020 vč. střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022 (PDF, 508 KB)
Schválený rozpočet BÚ na rok 2019 vč. střednědobého výhledu na roky 2020 a 2021 (PDF, 221 KB)
Schválený rozpočet BÚ na rok 2018 vč. střednědobého výhledu na roky 2019 a 2020 (PDF, 214 KB)
Schválený rozpočet BÚ na rok 2017 vč. střednědobého výhledu na roky 2018 a 2019 (PDF, 223 KB)

Strategie

Strategie výzkumné činnosti BÚ pro roky 2019–2022 (PDF, 341 KB)

Dvouletá zpráva o činnosti BÚ v anglickém jazyce

Biennial_report_2014_2015_IB_obalka predni 

Tištěnou dvouletou zprávu je možné zakoupit v sekretariátu za:

  • 2014-2015: 270 Kč
  • 2016-2017: 280 Kč

Další veřejné listiny

Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Jméno, adresa, telefon a elektronická adresa kontaktní osoby, kde lze podat písemnou žádost o informace:

Mgr. et. Mgr. Lenka Doleželová Exelová, zástupkyně ředitele pro ekonomiku
adresa: Zámek 1, 252 43 Průhonice
tel. 271 015 239
e-mail: Lenka.Dolezelova@ibot.cas.cz

Výroční zprávy – Informace zveřejňované v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016 (PDF, 32 KB); 2017 (PDF, 55 KB)2018 (PDF, 54 KB); 2019 (PDF, 59 KB)

Stanoviska Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., k věcem veřejným

Stanovisko Botanického ústavu AV ČR k asanačním zásahům v Národním parku Šumava (PDF, 1,9 MB)
Vyjádření ke stavbě lanovky a lyžařského areálu v oblasti Pece pod Sněžkou (DOC, 35 KB)

Vyjádření k problematice lesních porostů 1. zóny NP Šumava (DOC,  39KB)
Vyjádření k asanačním zásahům v 1. zóně č. 58 – Prameny Vltavy (DOC, 34 KB)