Dokumenty Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.

Zřizovací listina Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.

Výroční zprávy BÚ

2019 – výroční zpráva vč. účetní uzávěrky a výroku auditora; projednání a schválení zprávy v orgánech BÚ
2018 – výroční zpráva vč. účetní závěrky a zprávy auditora; projednání a schválení zprávy v orgánech BÚ 
2017 – výroční zpráva vč. účetní závěrky a zprávy auditora; projednání a schválení zprávy v orgánech BÚ
2016 – výroční zpráva 2016  vč. ověření / 2016 – účetní závěrka včetně zprávy auditora
2015 – výroční zpráva  / 2015 – účetní závěrka včetně zprávy auditora
2014 – výroční zpráva  / 2014 – účetní závěrka včetně zprávy auditora
2013 – výroční zpráva  / 2013 – účetní závěrka včetně zprávy auditora
2012 – výroční zpráva  / 2012 – účetní závěrka včetně zprávy auditora
2011 – výroční zpráva  / 2011 – účetní závěrka včetně zprávy auditora
2010 – výroční zpráva  / 2010 – účetní závěrka včetně zprávy auditora
2009 – výroční zpráva  / 2009 – účetní závěrka včetně zprávy auditora
2008 – výroční zpráva  / 2008 – účetní závěrka včetně zprávy auditora
2007 – výroční zpráva  / 2007 – účetní závěrka včetně zprávy auditora
2006
2005

Rozpočet

Schválený rozpočet BÚ na rok 2020 vč. střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022
Schválený rozpočet BÚ na rok 2019 vč. střednědobého výhledu na roky 2020 a 2021
Schválený rozpočet BÚ na rok 2018 vč. střednědobého výhledu na roky 2019 a 2020
Schválený rozpočet BÚ na rok 2017 vč. střednědobého výhledu na roky 2018 a 2019

Strategie

Strategie výzkumné činnosti BÚ pro roky 2019–2022

Dvouletá zpráva o činnosti BÚ v anglickém jazyce

Biennial_report_2014_2015_IB_obalka predni 

Tištěnou dvouletou zprávu je možné zakoupit v sekretariátu za:

  • 2014-2015: 270 Kč
  • 2016-2017: 280 Kč

Další veřejné listiny

Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Jméno, adresa, telefon a elektronická adresa kontaktní osoby, kde lze podat písemnou žádost o informace:

Mgr. et. Mgr. Lenka Doleželová Exelová, zástupkyně ředitele pro ekonomiku
adresa: Zámek 1, 252 43 Průhonice
tel. 271 015 239
e-mail: Lenka.Dolezelova@ibot.cas.cz

Výroční zprávy – Informace zveřejňované v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 20172018; 2019

Stanoviska Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., k věcem veřejným

Stanovisko Botanického ústavu AV ČR k asanačním zásahům v Národním parku Šumava
Vyjádření ke stavbě lanovky a lyžařského areálu v oblasti Pece pod Sněžkou

Vyjádření k problematice lesních porostů 1. zóny NP Šumava
Vyjádření k asanačním zásahům v 1. zóně č. 58 – Prameny Vltavy

Ostatní stanoviska

Pravidla pro sběr biologického materiálu
Etický kodex pracovníků Akademie věd ČR