Mobility 2020

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017850
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Celkové zdroje: 7 494 586 Kč
Datum zahájení realizace: 1. 1. 2020
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2023

Hlavní cíl projektu:

Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem je rozvoj Botanického ústavu AV ČR, v. v. i. začleněním výzkumných pracovníků ze zahraničí (postdoků i zkušených pracovníků) do vědeckých týmů ústavu a podpora profesního růstu výzkumných pracovníků-juniorů formou výjezdu do zahraničí.

Očekávané výsledky:

  • Výjezd postdoktorandky z oddělení Populační ekologie na pracovní pobyt v délce 5 měsíců ve Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Ecology and Management, Švédsko.
  • Příjezd postdoktoranda ze zahraniční do oddělení Funkční ekologie, vědecké pracoviště Třeboň, na 12-ti měsíční pracovní pobyt.
  • Příjezd postdoktorandky ze zahraniční do oddělení Mykorhizních symbióz, vědecké pracoviště Průhonice, na 11-ti měsíční pracovní pobyt.
  • Příjezd postdoktoranda ze zahraniční do oddělení Populační ekologie, vědecké pracoviště Průhonice, na 12-ti měsíční pracovní pobyt.
  • Příjezd výzkumného pracovníka – seniora ze zahraniční do oddělení Populační ekologie, vědecké pracoviště Průhonice, na 12-ti měsíční pracovní pobyt.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

logo EU a MŠMT