Laboratoř molekulární cytogenetiky a karyologie

Lidé ׀ Publikace

Cílem naší laboratoře je studium dynamiky repetomu v genomech několika druhů různých taxonů krytosemenných rostlin na cytogenetické úrovni. V našem výzkumu používáme klasické a molekulárně-cytogenetické metody v kombinaci s metodami molekulárně-genetickými a s přístupem Next Generation Sequencing.

Laboratoř má moderní vybavení, jako je mikroskop Zeiss Axioimager 2, programovatelný systém TermoBrite pro hybridizaci in situ, sonikátor Bio Raptor atd.

Kontakt: Alexander Belyayev