Laboratoř GIS a DPZ 

Laboratoř je vybavena kompletním softwarem pro zpracování a analýzu vektorových a rastrových dat. Nabízí konzultace zpracování prostorových dat a dat dálkového průzkumu a hledání řešení GIS a DPZ úloh v rámci dostupného komerčního i open source softwaru. Pro terénní práci nabízíme možnost zapůjčení přesných GPS přístrojů, sestavy FieldMap a přenosného spektrometru.  

 

Kontaktní osoby 

 • Zdeňka Konopová, zdenka.konopova@ibot.cas.cz (půjčování přístrojů) 
 • Josef Brůna, josef.bruna@ibot.cas.cz(zpracování dat GIS, odborné konzultace) 
   

Software 

 • ArcGIS s vybranými rozšířeními – pro GIS analýzy 
 • ArcGIS Online – online prezentace mapových výstupů 
 • eCognition Developer 9.2 – analýza obrazu včetně objektově orientované 
 • PCI Geomatica 2012 s modulem Orthoengine – zpracování dat DPZ 
 • ENVI– zpracování dat DPZ 
 • Agisoft Metashape Pro (Photoscan) – pro zpracování dat z dronů a fotoaparátů metodou structure from motion umožňující 3D rekonstrukci focených objektů a tvorbu ortofotomap a digitálních modelů terénu  
 • FieldMap – zpracování terénních měření 
 • Opensource – QGIS, SAGA GIS, R  
 • Software pro zpracování klimatických dat z čidel Tomst a HOBO 

 

Přístrojové vybavení 

 • Trimble GeoExplorer 2008 XH – přesnost určení polohy v ideálních podmínkách s postprocessingem pod 1 metr 
 • Trimble GeoExplorer GeoXH 6000 – přesnost na decimetr  
 • Trimble GeoExplorer Geo 7X – přesnost na centimetr 
 • FieldMap – terénní mapovací sestava – měření relativních pozic pomocí laserového dálkoměru
 • Spektrometr Spectral Evolution Full Range Portable RS-3500 – rozsah 350-2500 nm – pro potřeby pozemních referenčních měření dálkového průzkumu Země i další aplikace s řadou nástavců a možností laboratorních měření
 • Čidla TOMST a HOBO a terénní tablety pro jejich odečet 
 • Trime PICO – sensor pro měření aktuální vlhkosti půdy