Integrovaný regionální operační program - Zvýšení ochrany a sjednocení areálu Průhonického parku

Cílem projektu je zachovat a ochránit kulturní bohatství pro návštěvníky a zejména budoucí generace. Výsledkem je pak především obnova památkové hodnoty parku a jeho zabezpečení proti neoprávněným vstupům a ochrana samotné památky, která je zapsaná na Seznam světového dědictví UNESCO.

V posledních deseti letech se díky projektu podařilo zrekonstruovat a dostavit velké úseky oplocení Průhonického parku. Finanční podpora projektu tvoří zhruba jednu třetinu rozpočtu potřebného na celou komplexní rekonstrukci a obnovu obvodových zdí, a proto významně přispěla k urychlení celého řešení. Návštěvníci parku tak budou moci v r. 2021 vidět výsledky projektu, který pomohl obnovit a vybudovat téměř 12 tis. metrů kamenného a dřevěného obvodového zdiva parku.

Projekt je realizován v souladu s integrovanou strategií CLLD MAS Říčansko.