RNDr. Martin Vohník, Ph.D.

Zabývá se endofytickými houbami jako skrytou, avšak významnou složku ekosystémů. Zaměřuje se zejména na houbové endofyty vřesovcovitých rostlin a houby v mořském prostředí.