Mgr. Zuzana Kolaříková, Ph.D.

21. 10. 2020

Zabývá se diverzitou hub v přirozených i člověkem do různé míry ovlivněných půdních ekosystémech, a to zejména molekulárně genetickými metodami.

Ing. Eva Baldassarre Švecová, Ph.D.

21. 10. 2020

Zabývá se rostlinnými biostimulanty jako inovativními produkty pro zlepšení výnosů a kvality rostlinné produkce. Profesionálně se také zabývá houbovými patogeny rostlin.

RNDr. Martin Vohník, Ph.D.

21. 10. 2020

Zabývá se endofytickými houbami jako skrytou, avšak významnou složku ekosystémů. Zaměřuje se zejména na houbové endofyty vřesovcovitých rostlin a houby v mořském prostředí.

 

Mgr. Martina Janoušková, Ph.D.

21. 10. 2020

Martina Janoušková se zabývá různými aspekty mykorhizní symbiózy, od diverzity mykorhizních hub přes ekofyziologii až po koevoluci symbiontů. Zaměřuje se na mykorhizu v agroekosystémech.

doc. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.

21. 10. 2020

Miroslav Vosátka se celoživotně zabývá využitím prospěšných mikroorganismů v rostlinné produkci. Má široký rozhled o nejnovějších možnostech a trendech, a to i v globálním kontextu, díky dlouholeté spolupráci se zahraničními výzkumnými institucemi a firmami.