Mgr. Zuzana Kolaříková, Ph.D.

Zabývá se diverzitou hub v přirozených i člověkem do různé míry ovlivněných půdních ekosystémech, a to zejména molekulárně genetickými metodami.

zobrazit více

Ing. Eva Baldassarre Švecová, Ph.D.

Zabývá se rostlinnými biostimulanty jako inovativními produkty pro zlepšení výnosů a kvality rostlinné produkce. Profesionálně se také zabývá houbovými patogeny rostlin.

zobrazit více

RNDr. Martin Vohník, Ph.D.

Zabývá se endofytickými houbami jako skrytou, avšak významnou složku ekosystémů. Zaměřuje se zejména na houbové endofyty vřesovcovitých rostlin a houby v mořském prostředí.  

zobrazit více

Mgr. Martina Janoušková, Ph.D.

Martina Janoušková se zabývá různými aspekty mykorhizní symbiózy, od diverzity mykorhizních hub přes ekofyziologii až po koevoluci symbiontů. Zaměřuje se na mykorhizu v agroekosystémech.

zobrazit více

doc. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.

Miroslav Vosátka se celoživotně zabývá využitím prospěšných mikroorganismů v rostlinné produkci. Má široký rozhled o nejnovějších možnostech a trendech, a to i v globálním kontextu, díky dlouholeté spolupráci se zahraničními výzkumnými institucemi a firmami.

zobrazit více