RNDr. Klára Řeháková, Ph.D.

Klára Řeháková se věnuje studiu sinic a řas v extrémních podmínkách chladných i horkých pouští a biologickým půdním krustám (jejichž významnou součástí jsou sinice a řasy). Biologické půdní krusty jsou významnou součástí aridních a semiaridních oblastí a hrají v těchto oblastech významné role – zadržují vodu v krajině, pomáhají klíčit původním druhům rostlin, zabraňují invazi nepůvodních rostlin, stabilizují půdu před erozí. V době zrychlujících se změn klimatu a vysychání krajiny nám mohou znalosti o biologických půdních krustách pomoci bojovat se suchem a zlepšovat kvalitu půdy.