RNDr. Klára Řeháková, Ph.D.

Klára Řeháková se věnuje studiu sinic a řas v extrémních podmínkách chladných i horkých pouští a biologickým půdním krustám (jejichž významnou součástí jsou sinice a řasy). Biologické půdní krusty jsou významnou součástí aridních a semiaridních oblastí a hrají v těchto...

zobrazit více

doc. Ing. Josef Elster, CSc.

Je odborníkem na studium sinic a řas v chladných oblastech světa – Arktidy a Antarktidy. Věnuje se jejich taxonomii a ekologii. Zabývá se také ústupem ledovců a hydrologii odledněných území. Svoje znalosti předává s nadšením studentům našich i zahraničních universit a v neposlední...

zobrazit více