RNDr. Eva Jamrichová, Ph.D.

Zabývá se palynologií (pylovou analýzou) a paleoekologií – vědní disciplínou, která zkoumá vývoj přírody v čase z tzv. paleoekologických sedimentů – přírodních archivů, v nichž se organismy a jejich části postupně vrství a uchovávají až do současnosti. Zabývá se sledováním změn krajiny a vegetace v posledních 15.000 letech v severní časti Panonské nížiny a Západních Karpatech a vlivem lidské činnosti (např. osídlení) na tyto změny.