RNDr. Eva Jamrichová, Ph.D.

21. 10. 2020

Zabývá se palynologií (pylovou analýzou) a paleoekologií – vědní disciplínou, která zkoumá vývoj přírody v čase z tzv. paleoekologických sedimentů – přírodních archivů, v nichž se organismy a jejich části postupně vrství a uchovávají až do současnosti. Zabývá se sledováním změn krajiny a vegetace v posledních 15.000 letech v severní časti Panonské nížiny a Západních Karpatech a vlivem lidské činnosti (např. osídlení) na tyto změny.

 

prom.biol. RNDr. Helena Svitavská Svobodová, CSc.

21. 10. 2020

Dlouhodobě se věnuje palynologii (pylovým zrnům) a paleoekologii, což je vědecká disciplína zabývající se vývojem přírody (vegetace) v čase, zejména v období posledních patnácti tisíc let (pozdní doba ledová a mladší čtvrtohory). Rovněž se zabývá sledováním současného pylového spadu v oblasti Krkonoš, Šumavy a Skandinávie.