prom.biol. RNDr. Helena Svitavská Svobodová, CSc.

Dlouhodobě se věnuje palynologii (pylovým zrnům) a paleoekologii, což je vědecká disciplína zabývající se vývojem přírody (vegetace) v čase, zejména v období posledních patnácti tisíc let (pozdní doba ledová a mladší čtvrtohory). Rovněž se zabývá sledováním současného pylového spadu v oblasti Krkonoš, Šumavy a Skandinávie.