Mgr. Přemysl Bobek, Ph.D.

Přemysl Bobek se zabývá vlivem požárů na dlouhodobý vývoj lesních ekosystémů. Zaměřuje se především na paleoekologický výzkum četnosti požárů a hledání faktorů, které ovlivňují jejich výskyt v minulosti. Výsledky slouží k pochopení vzájemných interakcí mezi požáry, klimatem, vegetací a člověkem, avšak jsou také důležitým předpokladem pro zhodnocení možných trajektorií vývoje pod vlivem měnícího se klimatu.